Rozmiar: 15909 bajtów

- 0425 -

1351, 19 II, Nysa (Nisa)

XI Kal. Marcii

Krzysztof (Cristanus), przełożony szpitala krzyżowców w Nysie (Nisa), oraz Friczko de Richenbach, Piotr de Menicz (Petrus), Idzi z Głubczyc (Egydius de Lobschicz), Jakub z Raciborza (Jacobus de Rathibor) - prezbiterzy; Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nisa), subdiakon, Jan Clavigeri (Johannes), Fulko z Czech (Bohemia), konwersi tegoż szpitala, oświadczają, że nadali Annie (Anna), córce Jana de Waldow (Johannes), wójta w Głuchołazach (Ciginhals) i starosty ziemi nyskiej (Nisensis), a wdowie po Janie (Johannes), wójcie w Ścinawie Małej (Stinavia minor), własność dziedziczną Jegielnica (Jegelnicz) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i uprawnieniami.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 103, nr 75.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów