Rozmiar: 15909 bajtów

- 0429 -

1351, 3 III

Henryk z Norymbergii otrzymał od papieża Klemensa VI dekanat k. Wrocławia zwolniony po śmierci Stanisława Stanke (Stanislaus).

Regest: Z. f. G. Schl., XIV, s. 289.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów