Rozmiar: 15909 bajtów

- 0430 -

1351, 3 III, Świdnica (Swidnicz)

an dem nehesten dunrstage nach dem aschtage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzoge von Schlesien Herre von Furstinb[er]g und czur Schwidnicz), oświadcza, że w jego obecności Reyntsch von Schereticz wraz ze swą żoną sprzedali klasztorowi benedyktynek w Strzegomiu (Stregun) 4 grzywny rocznego czynszu z dwóch łanów w Starym Jaworze (Aldin Jawir) ze wszystkimi uprawnieniami za sumę 34 grzywien. Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu tego czynszu za tę samą sumę w okresie 3 lat przez siebie, swojego brata lub następców, licząc od dnia św. Michała (29 IX).

Świadkowie: Kekil von Czirnen, Heynman von Rychinbach, Hanus von Logow, Nikil von Syfridow, Kunman von Sidlicz (Cunman), Reyntsch Schaff, Piotr von Czedlicz (Petir), pisarz kancelarii książęcej.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 307.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów