Rozmiar: 15909 bajtów

- 0432 -

1351, 4 III, Nysa (Nasa)

IV Non. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratisl[aviensis]), oświadcza, że Piotr (Petrus), prezbiter, niegdyś notariusz miasta Nysy (Nysa), nabył za 12 i pół grzywny od Piotra Mozbek (Petrus), mieszczanina nyskiego (Nysensis), 1 ławę chlebową w Nysie (Nysa), znajdującą się między ławami wójta Jakuba (Jacobus) de Kapella a Elżbiety de Wydnavia (Elyzabeth), naprzeciw placu ziębickiego (platea Munsterbergensis). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jan de Waldow (Johannes), Mikołaj, wójt nyski (Nicolaus ... in Nysa), Franczco, jego syn Hanaldus z Pogorzałej (Syffridiuilla), Fryczka Clodebok (Friczco), Andrzej Prechod (Andreas) młodszy, Konrad (Conradus), prepozyt kościoła Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislauia), protonotariusz kancelarii biskupiej, który ten dokument wygotował, qui presencia habuit in commisso.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 103, nr 76.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów