Rozmiar: 15909 bajtów

- 0434 -

1351, 14 III

fer. secunda post Reminiscere proxima

Teodoryk de Predil (Theodrick) potwierdza Ludwikowi, księciu śląskiemu, panu legnicko-lubińskiemu (Ludwicus dux et dominus Legniczensis et in Lubin) zwrot 40 grzywien, które mu pożyczył na potrzeby związane z zawarciem małżeństwa (pecunia matrimonialis, egelt).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 14 III.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów