Rozmiar: 15909 bajtów

- 0435 -

1351, 17 III

Donnerstag vor Oculi

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, potwierdza, że Henryk Sterz przekazał Ziębicom dobra Dębowiec (Eichau) z dochodami miejskimi za sumę 200 grzywien z prawem odkupu.

Regest: Urkb. d. Stadt Münsterberg, III, s. 31, nr 315.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów