Rozmiar: 15909 bajtów

- 0436 -

1351, 17 III, Otmuchów (Othmuchow)

in die sancte Gerdrudis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), poświadcza, że Jan Scharfenberg (Johannes) i Kuncze de Byschogem (Cuncze), syn rycerza Rainharda (Reynard), w jego obecności oświadczyli wobec rajców nyskich (Nyzensis), że zarówno oni, jak i ich następcy rezygnują na rzecz miasta z wszystkich praw, jakie posiadali do lasu miejskiego, położonego między wsiami biskupimi: Jutrocice i Mańkowice (Jutricz i Mangaldiuilla), za sumę 25 grzywien.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Nysy, 1351, 17 III, Otmuchów.
Regest: CDS, XXXVI, s. 8, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów