Rozmiar: 15909 bajtów

- 0437 -

1351, 18 III, Wołów (Wolauia)

fer sexta catte dominicam, qua in Quadragesima Oculi decantatur

Bolesław, książę Śląska, pan legnicko-brzeski (Boleslaus dux Slezie dominus Legnicensis et Bregen[sis]), oświadcza, że za zgodą swojej żony, księżnej Katarzyny (Catherina), sprzedał Hankonowi (Hanconus) Godeyn 1 wolny łan gruntu w Godzinowicach (Goswinsdorf).

Świadkowie: Mutilest de Tyrnau, Hanko z Wierzbna, Hanko Jezer, Apeczko z Wiadrowa.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 68, s. 9171, nr 25; tamże, Zbiór Klosego, nr 152, s.18 a, nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów