Rozmiar: 15909 bajtów

- 0441 -

1351, 1 IV, Wrocław

fer. VI ante dominicam Judica

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus), oświadcza, że Hanko Srzebecz, jego sędzia dziedziczny w Grodkowie, darował swojej małżonce Heylenwigis wszystkie swoje dobra, tj. młyn w Tarnowie (Tharnaw) ze stawem rybnym oraz Mały Tarnów między rowem a drogą z małym ogrodem, 8 mórg łąki należącej do folwarku Coyschober, z 3 wiardunkami czynszu z młyna w Małym Tarnowie i 7 grzywnami czynszu z Grodkowa, jednocześnie 7,5 grzywny rocznego czynszu, który małżonka nadawcy już posiada w tym mieście jako dziedzictwo po jej pierwszym mężu, Piotrze Fryderyku (Petrus Fredericus). Z czynszu, który ma jej być wypłacony z młyna w Małym Tarnowie, pół grzywny rocznie ma być przeznaczone na kościół parafialny w Grodkowie. Biskup potwierdza tę darowiznę.

Świadkowie: Jaracius z Pogorzeli (Pogrella), rycerz, Konrad (Conradus), prokurator biskupa wrocławskiego, Wroczko, marszałek, Jan (Johannes), prepozyt szpitala w Brzegu (Brega), Raczko, Henryk (Heyn[ri]cus) i Fryoff - zarządcy dóbr biskupa, Stanisław (Stanisslaus), notariusz kancelarii biskupiej, który dokument wygotował.


Regest: AA Wrocław, sygn. Liber Berghianus, B; s. 38; WAP Wrocław, sygn. Rep.132 a, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów