Rozmiar: 15909 bajtów

- 0442 -

1351, 11 IV, Wrocław

Bolesław (Bolezlaus), książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, potwierdza sprzedaż przez Wroczka (Vroczco, Brotzko) Kurzantkę i jego synów Jana (Johannes) i Piotra (Petrus) 2 łanów gruntu ornego w Brzezimierzu (Bresmir) proboszczowi kościoła w w.w. wsi Janowi (Johann) oraz jego następcom za sumę 64 grzywien. Jednocześnie książę zwolnił proboszcza od wszelkich ciężarów prawa książęcego ze swych 2 nowo nabytych łanów i poddał je sądownictwu kościelnemu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 68, s. 9171, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów