Rozmiar: 15909 bajtów

- 0443 -

1351, 19 IV, Awinion (Auinion)

XIII Kal. Maii, pontificatus anno nono

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Carolus Romanorum et Bohemie rex), udziela prowizji na beneficium kościelne, od dawna należące zwyczajowo do kleryków świeckich, z dochodów opatki i konwentu klasztoru cystersek trzebnickich (Trebnicensis) z dochodem rocznym nie przekraczającym 25 grzywien. Beneficium to przewiduje dla Mikołaja, syna Falibogona z Milicza (Nicolaus ... Falibogonis de Milicz), prezbitera diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 704, nr 1337.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów