Rozmiar: 15909 bajtów

- 0444 -

1351, 19 IV, Awinion (Auinion)

XIII Kal. Maii, pontificatus anno nono

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Karola, króla rzymskiego i Czech (Carolus Romanorum et Bohemie rex), udziela prowizji na prebendę dla Jana, syna Piotra de Parthane (Johannes Petri), kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), z dochodów biskupstwa wrocławskiego (Vratislaviensis), której roczny dochód nie może przekraczać 25 grzywien.

Regest: MBV, I, s. 703, nr 1336.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów