Rozmiar: 15909 bajtów

- 0445 -

1351, 19 IV, Ziębice (Munstirberk)

fer. III infra octavam Pasche

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus in Munstirberg), potwierdza opatowi i całemu klasztorowi w Henrykowie (Heynrichow) nadane im przez ojca wystawcy Bolka (Bolko) i matkę Gutę (Guta), czynsze w zbożu ze wsi Lipa (Lypa), oraz prawa książęce w następujących wsiach klasztornych: Wadochowice (Wosintal), Budzowie (Schonenwalde). Wystawca przyrzeka także respektować przyszłe nadania na rzecz w.w. klasztoru, zwłaszcza te, które będą przeznaczone na utrzymanie mnichów.

Świadkowie: Ulryk de Lebinrode (Ulricus), Peregryn z Pieszyc (Peregrinus de Peterswalde), Witko Boemus, Peregryn de Sacco (Peregrinus), rycerze; Enlendus de Beczczow, Jodok de Ledelow (Jodocus), Mikołaj de Ponkow (Nycolaus), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, nr 105, 1351,19 IV, Ziębice.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów