Rozmiar: 15909 bajtów

- 0450 -

1351, 4 V, Świdnica (Swidnicz)

an sente Florians tak

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge von Slezien Herre von Furstinberk und czur Swidnicz), oświadcza, że sprzedał rajcom i mieszczanom świdnickim (Swidnicz) prawo bicia i rozprowadzania w jego księstwie złotej monety za sumę 300 grzywien na okres 10 lat, licząc od najbliższego święta św. Jana Chrzciciela. Mogą oni swobodnie dysponować mennicą, z tym że prawo bicia złotej monety mogą odstępować tylko osobom, które uzyskają aprobatę księcia i bić będą monetę z własnego złota, dostarczanego do Świdnicy (Swidnicz). Nieprzestrzegający tego warunku, będą karani sumą 10 grzywien, która będzie dzielona po połowie między księcia i rajców świdnickich (Swidnicz). Po upływie 10 lat mennica ma ponownie przejść w posiadanie księcia lub jego żony Agnieszki (Agnes).

Świadkowie: Kekil von Czirnen, Ulryk Schaff (Ulrich), Mikołaj von Syfridow (Nikil), Kunman von Sidlicz (Cunman), Reyntsch Schaff, Mikołaj Sachenkirche (Nikil), Kunczelin (Cunczelinus), pisarz kancelarii książęcej.

Dwie pieczęcie księcia Bolka i księżnej Agnieszki.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, sygn.1351, 4 V, Świdnica.
Druk: CDS, XII, s. 63, nr 64.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów