Rozmiar: 15909 bajtów

- 0452 -

1351, 8 V, Kamieniec Ząbkowicki (Kamencz)

VIII Id. Maii, sciliczet in die sancti Stanizlai Episcopi et martiris gloriosi

Rudger młodszy de Hugowicz, starosta ząbkowicki (Rudgerus de Hugowicz, Hugewycz, Junior Karoli regis Romani et Boemie capitaneus Frankinsteinensis, Frankynsteinensis), oświadcza, że za zgodą swoich braci Swydgerusa (Swydgerus) i Henryka (Henricus) sprzedaje opatowi Zyghardowi (Syghardus) i klasztorowi kamienieckiemu (Kamencz) za określoną sumę pieniędzy czynsz z tytułu prawa książęcego, które odziedziczyli po ojcu w następujących wsiach klasztoru kamienieckiego, położonych k. Ząbkowic Śl.: Sosnowej (Wolveramsdorph), Płonicy (Durrendorph), Jaworku (Hemerychsdorph, Heynrichsdorf), Meynfridisdorph, Laskach (Henrychswalde, Heynrichswalde), Chwalisławiu (Volmarsdorph), rezygnując z wszelkich roszczeń.

Świadkowie: Hantko de Knoblauchsdorf, Hanco de Eychilburn, rycerze, Gelfradus de Stercza, Gothczalcus Schaff (Gottschalke), Piotr de Cunczindorph, Dytko (Ditko) i Ludwik (Ludwicus) zwani Probysthayn, Jan de Rodestok (Johannes).

Pieczęć wystawcy w ekspedycji A.


Oryg.: łac., 2 ekspedycje, WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 143 a; tamże, nr 143.
Druk: CDS, X, s. 178-179, nr 222.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów