Rozmiar: 15909 bajtów

- 0453 -

1351, 8 V, Kamieniec Ząbkowicki (Kamencz)

in die sancti Stanizlai episcopi et martiris

Rudger de Hugowicz młodszy, starosta ząbkowicki (Rudgerus ... Junior, capitaneus Frankinsteynensis), z bratem Henrykiem de Hugowicz (Henricus) i swoimi sojusznikami: Renczkiem Schaffem (Renczko Schaff), Piotrem Santkonis (Petrus), Henrykiem de Lydlow (Henricus), burgrabią Fredebergensis i z Piotrem de Cunczindorf (Petrus) przyrzekają, że ani oni, ani też niepełnoletni jeszcze brat Hugwiczów, Wacław (Wenczeslaus), po osiągnięciu pełnoletności nie będą rościć żadnych pretensji, składać skarg sądowych itp. co do sprzedanych Syghardowi (Syghardus), opatowi, i klasztorowi kamienieckiemu (Camencz) dochodów książęcych, zwłaszcza czynszu w następujących wsiach tego klasztoru, położonych w pobliżu Ząbkowic Śl.; mianowicie: Sosnowej (Wolueramsdorf), Płonicy (Durredorf), Laskach (Heynrichswalde), Meynfridsdorf, Jaworku (Heymerichsdorf) i Chwalisławiu (Yolmarsdorf).

Pięć pieczęci, w tym jedna wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 142 a.
Druk: CDS, X, s. 179, nr 223.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów