Rozmiar: 15909 bajtów

- 0455 -

1351, 12 V, Villa Noua

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Piotra z Bytomia (Petrus de Bithom) potwierdza mu prebendę w kościele wrocławskim (Wratislaviensis) wakującą w wyniku dobrowolnej rezygnacji dokonanej w obecności biskupa przez Szymona z Marszowic (Symon de Marschow), który w zamian objął kościół parafialny w Rokitnicy (Rochlicz), w tejże diecezji, który był w posiadaniu wspomnianego Piotra.

Regest: MBV, I, s. 704, nr 1340.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów