Rozmiar: 15909 bajtów

- 0456 -

1351, 12 V, Apud Villam Nouam

III Id. Maii, pontificatus anno nono

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis) Piotra z Bytomia (Petrus de Bithom), proboszcza kościoła parafialnego w Rokitnicy (Rochlitz) w tejże diecezji, udzielił mu prowizji na prebendę w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislauiensis), zwolnioną przez Szymona z Marszowic (Symonus de Marschow), z którym zamienił się Piotr z Bytomia, co potwierdził biskup wrocławski Przecław (Preczlaus episcopus Wratislauiensis). Papież potwierdzając tę zamianę, dokonaną za zgodą biskupa wrocławskiego, wyraził również zgodę na posiadanie przez Piotra prebendy w kościele lubuskim, Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia) i Św. Grobu w Legnicy (Legnicensis).

Druk: MBV, I, s. 704, nr 1341.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów