Rozmiar: 15909 bajtów

- 0459 -

1351, 13 V, Apud Villam Nouam

III Id. Maii, pontificatus anno nono

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę przydziela i potwierdza prebendę dla Szymona, syna nieżyjącego Henryka z Legnicy (Symon ... Henrici de Legnitz), zwolnioną po śmierci Tomisława (Thomislaus) Noolantz, kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), którą może posiadać mimo już posiadanych prebend.

Druk: MBV, I, s. 706, nr 1343.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów