Rozmiar: 15909 bajtów

- 0462 -

1351, 16 V

in crastino beate Sophiae

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislaviensis), oświadcza, że w jego obecności Mikołaj de Sythin (Nicolaus), nadał testamentem swym synom Franczkowi (Franzko) i Janowi (Johannes) wieś Bielany Wrocławskie (Bettler) ze wszystkimi dochodami, prawem patronatu nad kościołem, z sołectwem i powinnościami z nim związanymi, z karczmą i czynszem z niej, młynem i zyskami z niego płynącymi, sądownictwem wyższym i niższym oraz innymi przynależnościami z prawem swobodnego dysponowania. Starosta wrocławski zapis ten potwierdził.

Świadkowie: Henryk de Schwarzenhorn (Henricus), rycerz, Herman de Owras (Hermannus), Henryk de Kalow (Henricus), Henryk de Molnsdorff (Henricus), Paweł Dumlosi (Paulus), Mikołaj Strachewit (Nicol[aus]), Piotr Stelnyil (Petrus) i Henryk de Sythin (Henricus), feudałowie; Dythmar (Dittmarus) de Meckenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. R. 696, s. 243 n.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów