Rozmiar: 15909 bajtów

- 0463 -

1351, 17 V, Praga (Praga)

XVI Kal. Junii

Karol, król czeski (Karolus ... Boemie rex), w odpowiedzi na suplikę opata i klasztoru lubiąskiego (Lubensis) widymuje i w całości potwierdza dokument Jana, księcia Śląska, pana Ścinawy i Góry (Johannes dux Slezie et dominus Stynauie ac Gorensis), dla tegoż klasztoru z 15 VIII 1350 r. (por. nr 335). Per dominum regem: Jan ze Środy Śl. (Johannes Nouiforensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 308.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów