Rozmiar: 15909 bajtów

- 0464 -

1351, 17 V, Praga (Praga)

XVI Kal. Junii

Karol, król czeski (Karolus ... Boemie rex), na suplikę opata i klasztoru lubiąskiego (Lubensis) widymuje i w całości potwierdza dokument Jana, księcia Śląska, pana Ścinawy (Johannes dux Sle[sie] et Stynauie princeps), dla tegoż klasztoru z 1326 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 4492). Per dominum regem: Jan ze Środy Śl. (Johannes Nouiforensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 309.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów