Rozmiar: 15909 bajtów

- 0465 -

1351, 18 V, Otmuchów (Othmuchow)

XV Kal. Junii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), udziela 40 dni odpustu wszystkim, którzy złożą jałmużnę na rzecz szpitala trędowatych k. Środy Śl. (prope Nouumforum).

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. AAA 60.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów