Rozmiar: 15909 bajtów

- 0468 -

1351, 26 V, apud Villam Nouam

VIII Kal. Junii, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI przydziela prebendę w kościele katedralnym wrocławskim (Vratislauiensis) Pawłowi z Karniowa (Paulus de Jaegerndorf), wakującą od śmierci Wrowina de Sandecz, mimo posiadania przez niego beneficjów kościelnych.

Regest: MBV, I, s. 708, nr 1348.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów