Rozmiar: 15909 bajtów

- 0470 -

1351, 26 V

Papież Klemens VI przydziela Pawłowi Prausperck ze Strzelnik wolny kanonikat przy katedrze wrocławskiej po śmierci Bronwinusa z Lądka Zdroju (Bronwinus de Landecz).

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 291.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów