Rozmiar: 15909 bajtów

- 0473 -

1351, 14 VI, Praga (Praga)

XVIII Kal. Julii, regnorum nostrorum anno quinto

Karol, król czeski (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), na prośbę Jana ze Środy Śl. (Johannes de Novoforo), notariusza i sekretarza kancelarii króla Czech, kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis) i ołomunieckiego (Olomucensis), nadał klasztorowi augustianów pod wezwaniem św. Tomasza w Pradze (Praga) działkę gruntu położoną między starym murem tego klasztoru a domem Jana (Johannes) o przezwisku Procurator, jako wolną od wszelkiej jurysdykcji świeckiej i od wszelkich powinności.

Druk: Fr. M. Peltzel, Kaiser Karl der Vierte König in Böhmen, cz. I, Urkb. Praga 1780, s. 111 a, nr 105.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów