Rozmiar: 15909 bajtów

- 0474 -

1351, 15 VI, Wrocław (Wratislavia)

in die beati Viti martiris gloriosi

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności burmistrz Maciej Carnifex (Mathias) oraz następujący rajcy miasta Środy Śl. (Novumforum): Heynannus Papirschar, Jan Voyt (Johannes), Mikołaj Bertram (Nicolaus) i Ticzco Doleator, wyznaczeni do określenia kompetencji sądów królewskich i wójtowskich na terenie Środy Śl., oświadczyli, że biegli sądowi, a także starsi mieszkańcy w. w. miasta, wzorując się na dotychczasowych jego zwyczajach, wyjaśnili, że do kompetencji wójta należeć ma sądownictwo we wszystkich sprawach z wyjątkiem rozboju na drogach, powszechnie określane "wegelage", oskarżeń rodzinnych "heimsuchunge" i gwałtów na kobietach "notczogunge", które należą do kompetencji sądu królewskiego, a udział w nim mają brać wg dawnego zwyczaju wójtowie dziedziczni i świadkowie zwani "schreylute".

Świadkowie: Heynczko de Swarczinhorn, rycerz, Herman Burcgravius (Hermannus), Henryk Kolen (Heynricus), Henryk de Molnsdorf (Heynricus), Paweł Dumlosi (Paulus), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachowicz), Piotr Stengil (Petrus) i Henryk de Syttin (Heynricus) - feudałowie, Dythmarus de Megkebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Druk: Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, II, s. 239 n, nr 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów