Rozmiar: 15909 bajtów

- 0475 -

1351, 22 VI, Ziębice (Munstirberg)

fer. IV proxima ante diem Nativitatis sancti Johannis Baptiste

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus dux Slezie et dominus in Munstirberg), zapewnia komandora i rektorów szpitala pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła koło Ziębic (Munstirberg), że ani obecnie, ani w przyszłości nie będą ze strony księcia i jego urzędników czynione żadne szkody w dobrach, folwarkach (allodia), a także w inwentarzu żywym, w koniach i w bydle, ani w żadnym innym majątku. Jeśli zaś komandor i szpital z własnej woli dostarczą do dyspozycji księcia koni i gdyby tenże inwentarz został przywłaszczony przez urzędników książęcych, dozwolone będzie komandorowi i rektorom szpitala dochodzenie celem odzyskania tegoż majątku. Książę zapewnia przy tym swoje poparcie.

Świadkowie: Ulryk de Lewinrode (Ulricus), Peregrinus de Petirswalde, Peregrinus de Sacco, Jan Lobedow (Johannes), Jodok de Ledelow (Jodocus), Mikołaj Bendil (Nikolaus) de Ogow, Mikołaj de Ponkow (Nikolaus), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 163.
Druk: Urkb. d. Stadt Münsterberg, III, s. 95, nr 318.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów