Rozmiar: 15909 bajtów

- 0476 -

1351, 23 VI

Papież Klemens VI udziela odpustu zupełnego Piotrowi de Kunzendorf i jego żonie Ricie.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 302.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów