Rozmiar: 15909 bajtów

- 0477 -

1351 24 VI, Świdnica (Swidnicz)

an sancte Johannis tak des toufers unseres herren

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge von Slesien, Herre von Furstinberk und czur Swidnicz), stwierdza, że Mikołaj Sachinkirche (Nickil) za zgodą swej żony sprzedał rajcom świdnickim (Swidnicz), protektorom szpitala w Nowym Mieście Świdnicy (Nuwenstat Swidnicz), 10 grzywien rocznego czynszu we wsi Pszenno (Weysinrode), wolnego od wszelkich powinności książęcych. Nabywcy czynsz ten przeznaczają na użytek wspomnianego szpitala.

Świadkowie: Hartman de Ronow (Hartmannus), Rekil de Czirnen, Heynman de Rychinbach, Cune z Pankowa (Pankendorf), Rudiger de Wyltperk, marszałek książęcy, Cunman de Sydlicz, Cunczelin, pisarz książęcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1351, 24 VI, Świdnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów