Rozmiar: 15909 bajtów

- 0478 -

1351, 25 VI, Wrocław

Agnieszka von Palow (Agnes), ksieni klasztoru klarysek we Wrocławiu, sprzedała Tylowi (Tylo) 5 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Szczepinie.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), kustosz, Jan de Loco (Johannes), gwardian oraz bracia spowiednicy: Volpert i Arnold (Arnoldus).


Regest: MGF, Urkb., I, s. 55, nr 180.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów