Rozmiar: 15909 bajtów

- 0479 -

1351, 6 VII, Wrocław (Bresslaw)

am achtin tage der heyligin czwelffbotin Petri unde Pauli

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Conradus .. Hawptman czu Bresslaw), stwierdza, że Schibchinus von Czeczow, Henryk Wende (Heynrich), Heynczco von Stercza, rycerz, Heynczco von Swarczinhorn, Henryk von Molndorff (Heynrich), Herman Burgrauius (Hermannus), Pasco Rynbabe, Paweł Dumlosi (Paulus), Piotr Stengil (Petrus), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus von Strachewicz) i Henryk von Sittin (Heinrich), sędziowie i ławnicy sądu królewskiego we Wrocławiu (Brasslaw), któremu w imieniu starosty wrocławskiego przewodniczył Mikołaj von Czamborndorff (Nicolaus), a który to sąd rozpatrywał spór między wójtem dziedzicznym miasta Kąty Wrocławskie (Kanth) Stefanem (Steffan) a rajcami tego miasta, postanowiono i przedłożono przez sędziego Heynczco von Stercza, że wójt dziedziczny w. w. miasta może tylko za pomocą autentycznych dokumentów udowodnić prawa do młyna oraz przewozu (furin) mąki do miasta Kąty, o które trwał spór. Starosta wrocławski zatwierdza ten wyrok.

Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1351, 6 VII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów