Rozmiar: 15909 bajtów

- 0481 -

1351, 9 VII, Awinion (Avinion)

VII Id. Julii

Papież Klemens VI (Clemens) upoważnia Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), do udzielenia dyspensy na zawarcie małżeństwa spokrewnionym ze sobą w 3 i 4 pokoleniu Ludwikowi, księciu legnickiemu (Ludovicus dux Legnicensis), oraz Agnieszce (Agnes), córce Henryka, księcia żagańskiego (Henricus dux Saganensis). Jednocześnie papież uznaje dzieci już zrodzone w tym związku, jak i mające urodzić się w przyszłości i ich potomstwo jako prawowite.

Druk: VMPL, I, s. 534, nr 704.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów