Rozmiar: 15909 bajtów

- 0483 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Elżbiety, królowej Węgier (Elisabeth, regina Ungariae), potwierdza nadaną Piotrowi de Cuntindorf (Petrus) parafię kościoła w Domasławiu (Domslaw), w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), po śmierci Lutka (Lutko) de Culpen. ostatniego proboszcza tego kościoła, a jednocześnie kantora kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia). Jednocześnie papież nie zgłasza zastrzeżeń w związku z posiadaniem przez owego Piotra prebendy w kościele lubuskim (Lubicensis) i w innych kościołach.

Regest: MBV, I, s. 710, nr 1358.

Źródło


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów