Rozmiar: 15909 bajtów

- 0485 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

V Id. Julii, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI udziela prowizji Franciszkowi, synowi Mikołaja Thrikona ze Złotoryi (Franciscus ... Nicolai Thurikonis de Goldberg), na prebendę z dochodów joannitów w mieście Wrocławiu lub diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), przy czym dochód roczny z tego beneficjum nie może przekroczyć 25 grzywien.

Regest: MBV, I, s. 713, nr 1362.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów