Rozmiar: 15909 bajtów

- 0487 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

V Id. Julii

Papież Klemens VI oświadczył, że Konradowi, synowi Wernera de Panewicz (Conradus Wernheri), klerykowi w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), zostało zarezerwowane z dochodów biskupstwa wrocławskiego beneficjum, które wakuje lub w przyszłości będzie wakować, przy czym dochód z niego nie może przekraczać 25 grzywien.

Regest: MBV, I, s. 711, r 1361.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów