Rozmiar: 15909 bajtów

- 0489 -

1351, 11 VII, Awinion (Avinion)

V Id. Julii, anno decimo

Papież Klemens VI udzielił prowizji na prebendę dla Bernarda Braxatora (Bernardus Braxator) w kościele budziszyńskim (Budissinensis) w diecezji miśnieńskiej (Misnensis), mimo że jest on kantorem w kościele opatowskim (Opathoviensis) w diecezji krakowskiej (Cracoviensis).

Regest: MBV, I, s. 713, nr 1364.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów