Rozmiar: 15909 bajtów

- 0490 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

V Id. Julii

Papież Klemens VI oświadcza, że Mikołajowi, synowi Mikołaja Hosaula z Bolkowa (Nicolaus Nicolai Hosauli de Bolkenhein), klerykowi w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), udzielona została prowizja na beneficjum wakujące obecnie lub w przyszłości z dochodów opata i konwentu w Henrykowie (Heinrichow), które zwykle przydzielane było klerykom świeckim. Dochód z niego nie może przekraczać 25 grzywien rocznie.

Regest: MBV, I, s. 714, nr 1365.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów