Rozmiar: 15909 bajtów

- 0491 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

V Id. Julii

Ludwik, król Węgier (Ludovicus rex Ungarie), prosi papieża Klemensa VI o udzielenie odpustu zupełnego w godzinę śmierci dla Wawrzyńca zwanego z Brna (Laurentius dictus de Brunna) i żony jego Elżbiety (Elisabeth) oraz dla Wernera de Panewicz (Wernherus) i jego żony Geli (Gela).

Regest: MBV, I, s. 715, nr 1367.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów