Rozmiar: 15909 bajtów

- 0493 -

1351, 12 VII, Awinion (Auinion)

IV Id. Julii

Kazimierz Wielki, król Polski (Casimirus rex Poloniae), prosi Stolicę Apostolską o prebendę dla Jana zwanego Suchywilk (Johannes dictus Suchiwilk), doktora praw, kapelana królewskiego, spośród wakujących lub tych, które mogą wakować w najbliższej przyszłości, w kościele katedralnym krakowskim (Cracoviensis), mimo że ten Jan posiada już prepozyturę w kościele gnieźnieńskim (Gneznensis) oraz prebendy w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), poznańskim (Posnaniensis) i włocławskim (Wladislauiensis). Jednocześnic król prosi o prebendę dla Michała, syna Dzierżkona (Michael Dzirsconis) de Byttow, kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 715, nr 1369.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów