Rozmiar: 15909 bajtów

- 0494 -

1351, 12 VII, Awinion (Auinion)

IV Id. Julii, pontificatus anno decino

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Kazimierza, króla Polski (Casimirus rex Poloniae), zawiadamia o przydzieleniu prowizji na prebendę w kościele katedralnym krakowskim (Cracoviensis) dla Jana zwanego Suchywilk (Johannes dictus Suchiwilk), doktora praw i kapelana.

Regest: MBV, I, s. 716, nr 1370.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów