Rozmiar: 15909 bajtów

- 0495 -

1351, 12 VII, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia beata Margaretae Virginis

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Henryk de Richinbach (Henricus) sprzedał Rudgerowi Steinkellerowi (Rudgerus Steinkeller), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 5 grzywien i 1 wiardunek rocznego czynszu z 5 łanów folwarcznych (allodium) z przynaleźnościami w Domasławiu (Domansdorff).

Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 21, s. 66.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów