Rozmiar: 15909 bajtów

- 0496 -

1351, 23 VII, Strzelin (Strelyn)

III die ante festum beati Jacobi maioris apostoli

Rajcy strzelińscy (Strelyn): Mikołaj Ebishardi (Nicolaus), Jan Wysinburger (Johannes), Jan z Węgier (Johannes de Wangir) oraz Apeczko Wylde oświadczają, że za pośrednictwem Ottona de Borsnicz (Otto) została zawarta ugoda między opatem i klasztorem henrykowskim (Heinrichow) a Janem (Johannes), wójtem dziedzicznym w Strzelinie (Strelyn), na sądzie publicznym w Strzelinie (Strelyn) pod przewodnictwem Jana Wysinburgera (Johannes Wysinburger), na którym wójt nadal klasztorowi henrykowskiemu wolność od służby konnej i innych powinności z 3 jatek i 2 ław chlebowych, które niegdyś zapisane zostały klasztorowi testamentem przez Hermana de Barboy (Hermannus).

Świadkowie: ławnicy: Mikołaj Pfluk (Nicolaus), Cunadus, Lutske, woźnica Maciej (Mathia), Jan de Ysinberk (Johannes), woźnica Henningus, krawiec Henselonus, Mikołaj Winkeler, (Nicolaus), panowie: Otto de Borsnicz, Henryk de Kuschburk (Heinricus), Heinconus de Nordyn, Franczko, pisarz kancelarii miejskiej w Strzelinie.

3 pieczęcie: Ottona de Borsnicz, Jana, wójta dziedzicznego w Strzelinie, i miasta Strzelina.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 111 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów