Rozmiar: 15909 bajtów

- 0497 -

1351, 25 VII, Otmuchów (Ottmachau)

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus), potwierdził sprzedaż przez Bernarda von Muscczin (Bernhard) całego dziedzictwa w Waltsdorff wraz ze wszystkimi uprawnieniami oraz prawem patronatu nad tamtejszym kościołem swojemu bratu Cunczcowi von Musczin za sumę 50 grzywien.

Regest: A. f. schl. Kirchengesch., XX (1962), s. 274.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów