Rozmiar: 15909 bajtów

- 0498 -

1351, 29 VII, Wrocław (Wratislauia)

sexta fer. post festum Jacobi Apostoli

Konrad de Falkinhayn, starosta wroclawski (Conradus. . Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności oraz Henryka de Stercza (Henricus), Hensilmusa de Schelndorf (Hensilmus), rycerzy; Paschona Rynbaba (Peschonus Ry[n]babe), Hermana Burgrauiusa (Hermannus Burgrauius), Jeskona ze Smolca (Jeskonus de Smolcz, Smoltz), Henryka de Molnsdorf (Henricus), Pawla Dumlosi (Paulus), Piotra, Stengil (Petrus), Mikołaja ze Strachowic (Nicolaus de (Strachwicz) i Henryka de Sytin (H[enricus]), feudałów, sędziów i ławników obecnych w sądzie królewskim we Wrocławiu (Wratzislauia), któremu w imieniu starosty przewodniczył Mikołaj de Schamborndorf (Nicol[aus]), a który to sąd rozpatrywał spór między wójtem dziedzicznym miasta Kąty Wrocławskie (Canth) Stefanem (Stheffanus) a rajcami tego miasta, postanowiono i przedłożono przez sędziego Jeska ze Smolca (Jesko de Smolcz), że dopiero po udowodnieniu przez tegoż wójta za pomocą odpowiednich dokumentów w ciągu 14 dni swoich praw przed starostą wrocławskim (Wratislauiensis), może on objąć swój urząd.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1351, 29 VII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów