Rozmiar: 15909 bajtów

- 0501 -

1351, 2 VIII, Praga (Praga)

IV Non. Augusti

Karol, król czeski (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), w odpowiedzi na suplikę opata i klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) widymuje i potwierdza dokument Jana Luksemburskiego, niegdyś króla Czech (Johannes Boemie rex), dla tego klasztoru z 6 VIII 1344 (por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. I, nr 339) i poleca przestrzegać postanowień tego dokumentu przez starostę i innych podległych sobie urzędników w księstwie wrocławskim (Wratislaviensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 323.
Kopia: łac., tamże, sygn. Zbiór Klosego, nr 104, s. 31-33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów