Rozmiar: 15909 bajtów

- 0502 -

1351, 2 VIII, Praga (Praga)

IV Non. Augusti

Karol, król czeski (Karolus Romanorum rex ... et Bohemie rex), w odpowiedzi na suplikę opata i klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) widymuje i potwierdza dokument Jana Luksemburskiego, niegdyś króla Czech (Joh[annes] Bohemie rex), z 6 VIII 1345 r. (por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. I, nr 336) dla Jana (Johannes), proboszcza kaplicy św. Marcina we Wroclawiu (Wrattislauia]), położonej na zamku wrocławskim (Wratislauiensis).

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. A 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów