Rozmiar: 15909 bajtów

- 0503 -

1351, 2 VIII, Awinion (Auinion)

IV Non. Augustii, anno decimo

Paweł z Karniowa (Paulus de Jaegerndorf), archidiakon Nitry (Nitria), prosi papieża Klemensa VI, o ponowne potwierdzenie prepozytury kościoła bośnieńskiego (Bosnensis) dla Mikołaja, syna Konrada ze Strzegomia (Nicolaus Conradi de Strigouio) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), którą tenże otrzymał już od Stolicy Apostolskiej po śmierci Stefana (Stephanus), ostatniego prepozyta kościoła bośnieńskiego, i przekazal Benedyktowi (Benedictua), niegdyś elektowi bośnieńskiemu (Boznensis), który zmarł. Paweł prosi o ponowne potwierdzenie tejże prepozytury dla Mikołaja, syna Konrada ze Strzegomia, na wypadek, gdyby ktoś wątpił, czy ta prepozytura należy do dyspozycji Stolicy Apostolskiej.

Druk: MBV, I, s. 719, nr 1379.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów