Rozmiar: 15909 bajtów

- 0505 -

1351, 5 VIII, Awinion (Auinion)

Non. Augusti, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI wręcza "littera secura" magistrowi Piotrowi, synowi Begona (Petrus Begonus), kanclerzowi kościoła wrocławskiego (Vratislaviensis), bakałarzowi praw, kapelanowi papieskiemu i nuncjuszowi na część Królestwa Węgier (Ungaria).

Regest: MBV, I, s. 719, nr 1381.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów