Rozmiar: 15909 bajtów

- 0507 -

1351, 6 VIII, Wrocław (Wratzlauia, Wratislauia)

in die Sixti Pape beati

Konrad de Falkenhain (Conradus de Falkinhain), starosta wrocławski (Wratzlauiensis), oświadcza, że w jego obecności Franczco z Kłodzka (Glacz), mieszczanin wrocławski (Wratzlauiensis, Wratislauiensis), sprzedał rajcom wrocławskim swoją posiadłość w Kowalach (Kowal) ze wszystkimi przynależnościami, uprawnieniami i z prawem swobodnego dysponowania. Wystawca zatwierdził tę sprzedaż.

Świadkowie: Heynczco de Swarczinhorn, rycerz, Herman z Urazu (Hermannus de Uwras), Henryk de Kalow (H[e]nricus), Henryk Molnsdorf (H[e]nricus), Paweł Dumlosi (Paulus), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachewicz), Piotr Stengil (Petrus), Henryk de Sittin (H[e]nricus), feudałowie, i Henryk (H[e]nricus), wicekanclerz starosty wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 6 VIII, Wrocław.
Kopia: łac., tamże, sygn. Zbiór Klosego, nr 21, s. 159 n.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów